ما انرژی را مدیریت می کنیم.

+7 831 228 08 20

RU EN FA

Актуальное

Итоги юбилейного семинара "Безаварийный трансформатор"

За 5 лет в семинаре "Безаварийный трансформатор" приняли участие суммарно более 500 специалистов со всей

ترانسفورماتورها

برای کوره های قوس الکتریکی
ارائه مقاومت دینامیکی به فشار مکانیکی ناشی از اشتباه در پروسه ذوب شدن.
ترانسفورماتورهای مبدل
تولید شده براساس عملکرد: دو یا سه سیم پیچ، با پل 6 ، 12 و 24 تایی و مدار اصلاح فاز.
برای کوره های ذوب سنگ آهن
بمنظوربهبود توان و افزایش سطح آن به حدود (0.9-0.95) امکان استفاده از روش جبران خازنی و نصب آن بر روی ترانسفورماتور وجود دارد.
برای کوره های القایی
عمق تنظیم ولتاژ ثانویه Г > 6، توان ثابت در سطوح مختلف ولتاژ پایین و قابلیت تنظیم سطح ولتاژ ثانویه بین 11 تا 33 مرحله.
پروژ های ویژه Special projects	Special projects
پیاده سازی براساس نیاز مشتری باعث افازیش بهره وری و بهبود شاخص های فنی و اقتصادی می گردد.
برای کوره های تصفیه الکترواسلگ
تضمین تامین تنظیم عمق ولتاژ ثانویه بین 5/2 تا 4 .

خدمات

خدمات
تعمیرات زمانبدی شده و خدمات کنترل کیفیت تجهیزات.
تعمیر و به روز رسانی
افزایش عملکرد و افزایش عمر تجهیزات بین 50 تا 60 سال.
تولید قطعات
جهت تعمیرات و بروزرسانی کلیه انواع ترانسفورماتورها.