ما انرژی را مدیریت می کنیم.

+7 831 228 08 20

RU EN FA

پروژ های ویژه

بروزرسانی ترانسفورماتور ТРДЦН-160000/220

مساله:
در بررسی بخشهای فعال ترانسفورماتور بعد از یک حادثه، تغییر شکل سیم پیچ داخلی ولتاژ پایین و تخریب و فرسایش و ذوب شدن عایق سیم ها شناسایی شد. که منجر به متوقف شدن پروسه تولید گردید.
دلیل استحکام دینامیکی پایین سیم پیچ ولتاژ پایین، طراحی نیمه مارپیچ بر روی یک سیلندر نرم است.

راه کار:
با محاسبات انجام شده اقدامات زیر پیشنهاد می گردد: طراحی یک سیم پیچ مارپیچ بر روی کاغذ باکالیت تقویت شده تو پر.
با توجه به ویژگیهای جرمی ترانسفورماتور و نیاز مشتری، تصمیم بر بروزرسانی ترانسفورماتور ТРДЦН-160000/220 در محل گردید.
این اقدامات شامل طراحی و ساخت قطعات تعویضی برای بروزرسانی و نصب در محل صورت گرفت. بروزرسانی در آینده ادامه خواهد یافت با: جایگزینی قطعات سویچینگ و کنترل سیم پیچ.

نتیجه

 • افزایش قابلیت اطمینان منبع تفذیه
 • هزینه نصب سیم پیچ 15 برابر نسبت به حمل آن به کارخانه تولید کننده و بروزرسانی آن کاهش داشت(بدون احتساب هزینه های جانبی)
 • افزایش 10 برابری بازه تعمیراتی بدلیل استفاده از قطعات سویچینگ بروز(بین 50 هزار تا 500 هزار بار روشن کردن دستگاه)
 • گارانتی 3 ساله و عمر عملیاتی 25 ساله.

ساخت ترانسفورماتور ЭОЦНК-16000/10

یک شرکت آهن آلیاژی برای افزایش ظرفیت کوره الکتریکی خود و افزایش بازده شرکت، سفارش ارتقا ترانسفورماتور قدرت ЭОЦН-8200/10 خود را به متخصصین شرکت دلتاترافو برای افزایش توان از 5/5 مگاولت آمپر به 7 مگاولت آمپر و در مرحله بعد به 650/7 مگاولت آمپر و در حال حاضر به 2/9 مگاولت آمپر (ترانسفورماتور نوع ЭОЦНК-16000/10) ارائه کرد.
با بهینه سازی محدوده عملکرد ولتاژ پایین و استفاده از دستگاه جبران خازنی، منبع تغذیه با cos φ = 0,9-0,96 کار می کند. با مصرف بهینه بهترین در کلاس خود نسبت به تولید هر تن محصول، ترانسفورماتور ЭОЦНК-16000/10 از سال 2006 در خط تولید قرار دارد.

نتیجه

 • افزایش عملکرد اقتصادی منبع تغذیه (از 5/3 تا 9% ).
 • بدلیل استفاده از قطعات سویچینگ بروز، بازه تعمیراتی افزایش یافت(از 10 هزار تا 600 هزار بار روشن کردن دستگاه )
 • کاهش خرابی گرم منبع تغذیه بدلیل افزایش قابلیت اطمینان ترانسفورماتور.
 • ترکیب بندی ترانسفورماتور اماکن تعویض قطعات را می دهد.

ساخت ترانسفورماتور ТМН-400/10

مساله:
یک شرکت در منطقه راستوف مجبور به انتقال خطوط تولیدی خود به 12 کیلومتری نقاط شهری شد. برق این خطوط بوسیله کابل 10 کیلو ولت انتقال داده شد. به جهت افزایش تولید و توسعه، مصرف برق افزایش یافت و اتلاف در خط انتقال دو برابر شد. اختلاف ولتاژ در ورودیها 23% شد که حداکثر مجاز 10% می باشد. بازسازی خط انتقال هم نیاز به سرمایه گذاری گسترده دارد.

راه کار:
شرکت دلتاترافو با استفاده از مزایای ترانسفورماتورهای بخش بخش و ترانسفورماتورهای خودکار ، با توجه به اتلاف در خطوط و اختلاف ولتاژ ورودی 5/10 کیلوولت تا 8 کیلوولت اقدام به تولید ترانسفورماتور جدیدی نمود. به لطف راه حل پیشنهادی مصرف کننده می تواند از ولتاژ ورودی 5%± 4کیلوولت براساس استاندارد ГОСТ 21128-83 استفاده کند. تنظیم ولتاژ به صورت خودکار بدون حضور کارکنان صورت می گیرد.

نتیجه

 • امکان استفاده از خط انتقال فعلی تا 7 سال آینده با در نظر گرفتن افزایش مصرف انرژی شرکت.
 • هزینه پایین عملیاتی ترانسفورماتور. 700 هزار بار روشن کردن یا هفت سال از اولین شروع بکار.
 • خراب کمتر تجهیزات کامپیتری و کنترلی با توجه به ولتاژ تغذیه پایین ورودی.
 • ایجاد ثبات در عملیات و بهره وری بالا.

بروزرسانی ترانسفورماتور ЭОЦН-8200/10

مساله:
این ترانسفورماتور بیش از 40 سال کار کرده است. بدلیل خرابی سویچ بار РНО-17 در زمان روشن کردن به دفعات موجب تعطیلی خط تولید شده است. مشتری از ما درخواست امکان سنجی خرید یک ترانسفورماتور جدید را نمود.

راه کار:
در زمان بررسی امکان خرید شرکت دلتاترافو متوجه از بین رفتن عایقهای محافظتی سیم پیچها شد. بسیاری از قطعات در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. مخزن و مدارهای مغناطیسی در شرایط مناسبی قرار داشتند و می توانستند در از آنها در آینده استفاده کنند.

پروژه بروزرسانی این ترانسفورماتور با ساخت سیم پیچ جدید، طراحی مدارهای ولتاژ بالا و ولتاژ پایین، نصب و راه اندازی سامانه های بروز انجام شد.

نتیجه

 • بروزرسانی ترانسفورماتور با عمر عملیات 25 تا 30 سال و ضمانت 12 ماه.
 • حداقل خاموشی کوره بدلیل طراحی تخته برق جدید برای ترانسفورماتور. عمر تخته برق 500 هزار بار روشن کردن است.
 • ترکیب بندی قابل تعویض ترانسفورماتور.
 • زمان بروزرسانی 5/2 ماه (ساخت ترانسفورماتور جدید 6 ماه) با هزینه 60% یک ترانسفورماتور جدید.

بازسازی ترانسفورماتور 80 مگاولت آمپر

مساله:
یکی از شرکتهای متالورژی روسیه از شرکت دلتاترافو خواست تا وضعیت فعلی و امکان ادامه استفاده از ترانسفورماتور TMY-41 (ساخت شرکت ABB) را بررسی کند. مدارک فنی این ترانسفورماتور در دسترس نبود.

راه کار:
در زمان بررسی در محل مشخص شد: بخشهای فعال ترانسفورماتور در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند اما بخش سویچینگ احتیاج به تعویض دارد. برای افزایش عمر خدمتی ترانسفورماتور احتیاج به تعویض بخشهای از ترانسفورماتور وجود دارد.

نتیجه

 • افزایش عمر خدمتی ترانسفورماتور بین 20 تا 25 سال.
 • تعویض قطعات و تجهیزات فرسوده باعث کاهش حوادث می گردد.
 • کاهش هزینه عملیاتی با توجه به تعویض تجهیزات سویچینگ.
 • امکان بازگشت سریع ترانسفورماتور به چرخه تولید. مدت زمان لازم برای بروزرسانی به مراتب کمتر از زمان لازم برای ساخت یک ترانسفورماتور جدید با توان مشابه است.