ما انرژی را مدیریت می کنیم.

8 831 421 26 76

RU EN FA

ارتباط با ما

Delta Trafo

Office

603006
Nizhny Novgorod, Proviantskaya St., 47, 7th floor
office-nn@dtrafo.com

مستقیم

8 (831) 421-26-76

واحد فروش

8 (831) 421-22-75

آدرس کارخانه

607710 روسیه استان نیژنی نوواگراد منطقه شاتکوفسکی شهرک صنعتی لسگورسک خیابان الکتریکوف 9